FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ
Image

Programe de masterat

Programe de doctorat

Rapoarte de evaluare a cadrelor didactice de către studenți

Orientare profesională

DE CE ESTE NEVOIE DE CONSILIERE ÎN CARIERĂ?

  • Pentru că scopul educației este «pregǎtirea unor oameni care sǎ acționeze și sǎ gândeascǎ independent și care, în același timp, sǎ vadǎ în slujirea comunitǎții realizarea supremǎ a vieții lor» (A. Einstein).
  • Pentru că realizarea acestui scop face necesarǎ o cât mai bunǎ corelare a intereselor individuale cu cerintele sociale, implicit o dezvoltare a serviciilor de consiliere școlarǎ și profesionalǎ.
  • Pentru că promovarea stǎrii de bine, preocuparea pentru dezvoltarea personalǎ, prevenția situațiilor de risc reprezintǎ atât premisa, cât și rezultatul unei educații de calitate.