FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Inginerie Mecanică

Automatică, Calculatoare și Electronică

Departamentul de Inginerie Mecanică

Departamentul de Inginerie Mecanică s-a înființat în anul 2011, prin reunirea catedrelor Discipline Mecanice Generale (DMG), Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial (TFMI) şi Utilaj Petrolier şi Petrochimic (UPP).

Istoricul departamentului cuprinde cumularea activităților, transformărilor şi schimbărilor – de-a lungul a peste 50 de ani – la nivelul catedrelor componente, având ca repere temporale următoarele etape: în toamna anului 1950, s-a înfiinţat sub denumirea de Catedra de Utilaj Petrolier (UP), odată cu constituirea Facultăţii de Maşini şi Utilaj Petrolier; primul şef de catedră a fost profesor doctor docent inginer Dumitru RAŞEEV; în anul 1957 Catedra de Utilaj Petrolier s-a divizat în două: Catedra de Tehnologia Construcţiei Utilajului Petrolier (TCUP) - şef de catedră prof. dr. ing. Dumitru RAŞEEV şi Catedra de Calculul şi Construcţia Utilajului Petrolier (CCUP); în anul 1974, Catedra TCUP s-a reunit cu Catedra CCUP, formând Catedra de Maşini şi Utilaj Petrolier (MUP), condusă de prof. dr. doc. ing. Dumitru RAŞEEV - până în 1986 şi apoi de prof. dr. ing. Ion VLAD - până în 1990; în ianuarie 1990, din Catedra MUP s-au constituit două catedre de specialitate cu denumirile: Catedra Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier (TCUP) având ca şef de catedră pe prof. dr. ing. Niculae Napoleon ANTONESCU şi Catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic (UPP) având ca şef de catedră pe prof. dr. ing. Ion VLAD; catedra de Utilaj Petrolier şi Petrochimic (UPP) și-a păstrat denumirea până în anul 2011, având ca șefi de catedră pe: prof. dr. ing. Ion VLAD (perioada 1990-1996), conf.dr.ing. Nicolae CALOTĂ (1996-2004) și Viorel NICOLAE (2004-2011); din iunie 2008 denumirea catedrei Tehnologia Construcţiei de Utilaj Petrolier (TCUP) s-a schimbat în Tehnologii de Fabricare şi Management Industrial (TFMI). Ca șefi de catedră în această perioadă au fost prof. dr. ing. Niculae Napoleon ANTONESCU (perioada 1990-1992), conf. dr. ing. Marie Jeanne SĂVULESCU (perioada 1992-2004), prof. dr. ing. Ioan TUDOR (perioada 2004-2008), prof. dr. ing. Ion NAE (perioada 2008-2011); catedra Discipline Mecanice Generale (DMG) a funcţionat sub această denumire din octombrie 1969, primul şef de catedră fiind prof. univ. ing. Ion MINOIU. Din 1974 până în 1985 catedra a fost condusă de prof. dr. ing. Nicolae POSEA. Între anii 1985-1990, catedra, având aceeaşi structură, s-a numit Catedra de Mecanică, iar şef de catedră a fost prof. dr. ing. Constantin MANEA; din 1990 s-a revenit la denumirea Discipline Mecanice Generale (DMG) şi de la această dată a fost reales ca şef de Catedră prof. dr. ing. Nicolae POSEA; în perioada 1999-2004 şef de catedră a fost prof. dr. ing. Virgiliu TALLE, iar din 2004 şi până în 2011 şef al catedrei DMG a fost prof. dr. ing. Ion EPARU.

Obiective principale ale departamentului sunt următoarele: Creşterea eficienţei şi competitivităţii procesului didactic; Adaptarea permanentă a ofertei educaţionale la piaţa forţei de muncă; Dezvoltarea activităţilor de cercetare ştiinţifică, în concordanţă cu priorităţile definite în planul strategic al universităţii, la nivel naţional şi european; Promovarea unui sistem eficient de management în cadrul departamentului; Asigurarea unui climat adecvat pentru dezvoltarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor didactice din departament.

Director departament:

Şef lucr.dr.ing. Niculae Georgeta Claudia

Consiliul departamentului:

Conf. dr. ing. Bădicioiu Marius

Conf. univ. dr. ing. Ionescu Gabriela Cristina

Conf. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor

Şef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim Naim

Lista cadrelor didactice din departament

Prof. univ. dr. ing. Bădoiu Dorin George
E-mail:  badoiu@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. dr. ing. Dumitrescu Andrei
E-mail: andrei.dumitrescu@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. habil. dr. ing. Petrescu Gabriel Marius

E-mail: pmarius@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. habil. dr. ing. Rîpeanu Răzvan George
E-mail: rrapeanu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Bădicioiu Marius
E-mail: mbadicioiu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Călţaru Mihaela
E-mail: miki@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Diniță Alin
E-mail: adinita@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Drumeanu Adrian Cătălin
E-mail: adrumeanu@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Ionescu Gabriela Cristina
E-mail: ionescug@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor
E-mail:  leugen@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Neacşa Adrian
E-mail: adnea@upg-ploiesti.ro

 

Conf. univ. dr. ing. Stan Marius
E-mail: mstan@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. ec. Zisopol Dragoş Gabriel
E-mail: zisopold@upg-ploiesti.ro

Şef lucr. dr. ing. Ilincă Costin Nicolae
E-mail: icostin@yahoo.com

Şef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia
E-mail: niculae.claudia@gmail.com

Şef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim Naim
E-mail: ing_ramadan@yahoo.com

Şef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta Florentina
E-mail: nicoletarizea@yahoo.com

Şef lucr. dr. ing. Tănase Maria
E-mail: ing_mariaupg@yahoo.com

Şef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan
E-mail: bogdanromaniailie@yahoo.com

Şef lucr. dr. ing. Toma Georgeta
E-mail: georgeta_tm@yahoo.com

Sef lucr. dr. ing. Pătîrnac Iulian
E-mail: pata_iulian@yahoo.com

As. drd. ing. Portoacă Alexandra Ileana
E-mail: alexandra.gheorghe01@gmail.com 

 

 

Profesori consultanți

Prof. univ. dr. ing. Antonescu Napoleon Niculae
E-mail: nnantonescu@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. habil. dr. ing. Minescu Mihail
E-mail: mminescu@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. habil. dr. ing. Nae Ion
E-mail: inae@upg-ploiesti.ro

 

Personal didactic auxiliar

Costin Ioniță  - tehnician

Raluca Vlad - tehnician

Alexandru Georgescu - tehnician

Mihai Scorțeanu - tehnician

Gheorghe Ion - tehnician

Octavian Onițiu - tehnician

Sebastian Scorțeanu  - tehnician

Departamentul de Automatică, Calculatoare și Electronică

Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică (D-ACE) are o bogată tradiție în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică. În forma sa actuală, Departamentul a luat ființă în anul 2011 prin reunirea catedrelor Automatică, Informatică Aplicată și Calculatoare, respectiv Electrotehnică și Electronică. De-a lungul timpului, cele două colective s-au regăsit în diverse structuri. În anul 1950 a fost înființată Catedra de Electrotehnică, iar în 1961 Catedra de Automatică și Electronică. În perioada 1975 – 2011, catedrele au existat în diverse structuri, reprezentative fiind în acest sens Catedra Fizică, Electrotehnică, Automatică și Informatică (1975 - 1990) și Catedra Automatică și Electrotehnică (1990 - 1994).

Departamentul asigură pregătirea viitorilor specialiști prin intermediul a trei programe de studii de licență coordonate, anume Automatică și Informatică Aplicată, Calculatoare și Electromecanică și a unui program de masterat - Automatizări Avansate. Cadrele didactice din D-ACE asigură cursuri de specialitate din domeniile automaticii, calculatoarelor, electronicii și electromecanicii pentru studenții tuturor facultăților din UPG.

Una dintre misiunile principale ale Departamentului este cercetarea științifică, de-a lungul timpului cristalizându-se direcții de cercetare reprezentative:

  • modelarea, simularea și conducerea proceselor chimice;
  • elemente de execuție tip robinete de reglare;
  • algoritmi pentru conducerea avansată a proceselor;
  • utilizarea tehnicilor de inteligență artificială;
  • securitatea sistemelor de automatizare;
  • modelarea, simularea și controlul acționărilor electrice.

Activitățile de cercetare se desfășoară prin intermediul Centrului de Cercetări avansate în automatizări, calculatoare și electronica.

Activitatea la nivelul doctorat, este susținută de 6 conducători de doctorat, dintre care 3 sunt titulari în universitate, iar 3 sunt cadre didactice asociate.


În cadrul Departamentului Automatică, Calculatoare și Electronică au fost inițiate parteneriate cu departamente de profil, instituții academice și cu agenți economic din țară și străinătate. De asemenea, în cadrul D-ACE funcționează un centru Palo Alto Networks Cybersecurity Academy Authorized Centre, un laborator modern, dotat cu tehnologii Honeywell, și un centru Red Hat Linux Academy.

Director departament:

Conf. dr. ing. Emil Pricop

Consiliul departamentului:

Conf. dr. ing. Emil Pricop

Prof. dr. ing. Otilia Cangea

Conf. dr. ing. Sanda Mihalache

Conf. dr. ing. Cristina Popescu

Șef lucr. dr. ing. Alexandru Săvulescu

Lista cadrelor didactice din departament

Cadre didactice asociate

Prof. univ. emerit dr. ing. Vasile Cîrtoaje

E-mail:  vcirtoaje@upg-ploiesti.ro

Prof. univ. emerit dr. ing. Nicolae Paraschiv

E-mail:  nparaschiv@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Cornel Ianache
E-mail:  cianache@upg-ploiesti.ro

Conf. univ. dr. ing. Adrian Moise
E-mail:  amoise@upg-ploiesti.ro

Sef lucr. dr. ing. Dragomir Orhei
E-mail: orheidragomir@upg-ploiesti.ro

Personal didactic auxiliar

Gabriel Ilie - tehnician