FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică este într-o continuă adaptare și înțelegere a tendințelor aduse de schimbarea industrială și, prin programele de studii de licență / masterat / doctorat pe care le coordonează, este pregătită să implementeze paradigma de cooperare și interacțiune între oameni și mașini / roboți impuse de conceptele Industriei 5.0.

img_badicioiu---copy.jpg

Mesajul Decanului

Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţă economică: fabricarea, exploatarea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic, ingineria sistemelor (automatică), calculatoare, electronică, inginerie şi management, electromecanică, design de produs.

Pentru industria românească, în general, şi pentru cea prahoveană, în particular, facultatea IME reprezintă o pepinieră de specialişti valoroşi care contribuie la progresul ştiinţific şi tehnologic al acestora. De asemenea, absolvenţii facultăţii sunt întâlniţi astăzi pe toate meridianele lumii şi ocupă atât funcţii de execuţie cât şi de conducere şi sunt extrem de apreciaţi. Mulţi absolvenţi au devenit personalităti importante şi recunoscute în învăţământ, în cercetare, proiectare dar şi în domeniile social şi politic.

Cadrele didactice valoroase, realizările din domeniul cercetării ştiinţifice si dotările de care dispune, sunt garanţia că, şi pe viitor, facultatea va pregăti specialişti care să facă faţă cu profesionalism provocărilor mediului economic național și internaţional.

Vă invit, dragi absolvenţi ai învăţământului liceal, să optaţi în continuarea pregătirii dumneavoastră pentru una din specilizările coordonate de Facultatea IME şi, în acest mod, după absolvire, să va alăturaţi numele de cele ale multor specialişti care au terminat cursurile acestei facultăţi.

Conf.dr.ing. Bădicioiu Marius

ISTORIC

Institutul de Petrol şi Gaze, instituţie de învăţământ tehnic superior de profil unic în România, a luat fiinţă în Bucureşti, în anul 1948 (conform Decretului nr. 175/1948 pentru reforma învăţământului, publicat în Monitorul Oficial nr. 249/26.10.1948) şi avea în compunere două facultăţi: Facultatea de Foraj-Producţie (în prezent – Facultatea de Ingineria Petrolului şi Gazelor) şi Facultatea de Prelucrarea Ţiţeiului (actualmente, Facultatea de Tehnologia Petrolului şi Petrochimie). În perioada 1950-1957, celor două facultăţi li s-au adăugat Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier (în prezent, Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică), Facultatea de Economia şi Organizarea Industriei Petroliere (a fost înfiinţată în 1950 şi a funcţionat până în 1958) şi Facultatea de Geologie Tehnică (înfiinţată în 1950 sub denumirea de Facultatea de Geologia Zăcămintelor de Petrol şi Gaze şi extinsă ca profil după transferarea în 1957 a Facultăţii de Geologie de la Institutul de Geologie şi Tehnică Minieră din Bucureşti). În 1973, prin Decretul nr.702/28.12.1973 al Consiliului de Stat se prevede că Institutul de Petrol Ploieşti se unifică cu I.P.G.G. Bucureşti sub denumirea de Institutul de Petrol şi Gaze Ploieşti (I.P.G. Ploieşti).

Denumirea Universitatea din Ploieşti a devenită oficială prin Ordinul Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei nr. 5590/6.07.1992, şi apoi Universitatea „Petrol – Gaze” Ploieşti (denumire devenită oficială prin Hotărârea Guvernului României nr. 458/1994) şi în sfârşit Universitatea Petrol – Gaze din Ploieşti (denumire devenită oficială prin Hotărârea Guvernului României nr. 23 din 11.01.2001).

Putem considera anul universitar 1950-1951, anul de înființare a învățământului de inginerie mecanică, deci anul de înființare a Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier este 1951. Facultatea de Mașini și Utilaj Petrolier a fost prima facultate care s-a transferat la Ploiești. Acesta și-a început activitatea în anul universitar 1967 -1968 cu anul I al Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier. Conform HCM nr. 2364 din anul 1967, prin care s-a realizat mutarea la Ploiești a Facultății de Mașini și Utilaj Petrolier, studenții înmatriculați Ia IPGG București și-au continuat studiile până la absolvire în București, iar studenții înmatriculați în anul universitar 1967-1968 au început studiile la Ploiești, în cadrul Institutului de Petrol proaspăt înființat.

De la înfiinţarea sa, facultatea IME şi-a modificat de mai multe ori denumirea:

 • între 1952 şi 1975 – Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier (MUP);
 • între 1975 şi 1986 – Facultatea de Utilaj Tehnologic (UT);
 • între1986 şi 1990 – Facultatea de Utilaje şi Tehnologie Petrolieră (UTP);
 • din 1990 şi în prezent – Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică (IME).

Conducerea facultăţii

Decan

Conf.dr.ing. Bădicioiu Marius

Tel: +40 244 575485
E-mail:  mbadicioiu@upg-ploiesti.ro

Prodecan

Şef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim Naim

Tel: +40 244 575485
E-mail: ing_ramadan@yahoo.com

Prodecan

Şef lucr. dr. ing. Florin-Ștefan Zamfir

Tel: +40 244 575485
E-mail: florin.zamfir@upg-ploiesti.ro

Program secretariat:

Luni până Joi între orele 11:30 - 13:30 şi 15:00 - 16:00

Vineri între orele 11:30 - 13:30

 

Secretar Elena Roibu

Tel. : +40 244 75485 sau +40 244 573171/int.107

roibu_elena2000@yahoo.com

 

Secretar Nicoleta Sîrbu

Tel. : +40 244 575485 sau +40 244 573171/int.107

nicoletasirbu48@gmail.com 


Program de audiențe decan

Marți și Joi - între orele 11:00 - 13:00

 

Vineri între orele 10:00 - 13:00

Consiliul Facultății

Prof.dr.ing. Bădoiu Dorin George

Prof.dr.ing. Cangea Otilia

Prof.dr.ing. Oprea Mihaela

Prof.dr.ing. Rîpeanu Răzvan George

Conf.dr.ing. Diniţă Alin

Conf.dr.ing. Bădicioiu Marius

Conf.dr.ing. Mihalache Sanda Florentina

Conf.dr.ing. Neacşa Adrian

Conf.dr.ing. Pricop Emil

Şef lucr.dr.ing. Niculae Georgeta Claudia

Şef lucr.dr.ing. Popescu Marian

Şef lucr.dr.ing. Ramadan Ibrahim Naim

Şef lucr.dr.ing. Săvulescu Alexandru

Şef lucr.dr.ing. Zamfir Florin Ștefan

Student Dobrea Marian Claudiu, A.I.A.

Student Gortoescu Ionuț Adrian, C

Student Nicolescu Rareș Cristian, I.D.P.

Student Roman Alfred Valentin, E.M.

Student Sariu Alexandru, U.P.P.

Specializări

Studii de licenţă - INGINERIE MECANICĂ
4 ani / IF

Specializarea:

 • Ingineria designului de produs - IDP
 • Utilaje petroliere şi petrochimice - UPP

Studii de licenţă - INGINERIE ELECTRICĂ
4 ani / IF

Specializare:

 • Electromecanică - EM

Studii de licenţă - INGINERIA SISTEMELOR
4 ani / IF - IFR

Specializarea:

 • Automatică şi informatică aplicată - AIA

Studii de licenţă - CALCULATOARE ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
4 ani / IF

Specializarea:

 • Calculatoare - C

Studii de licenţă - INGINERIE ŞI MANAGEMENT
4 ani / IF - ID

Specializarea: 

 • Inginerie economică în domeniul mecanic - IEDM

Studii de masterat - INGINERIE MECANICĂ
1.5 ani / IF

Programe de studii universitare de master:

 • Managementul riscului şi ingineria fiabilității utilajului petrolier şi petrochimic - MRIFUPP
 • Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor - ISTDH
 • Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier - IEOUP
 • Risk Management and Reliability Engineering of Petroleum System 

Studii de masterat - INGINERIA SISTEMELOR
1.5 ani / IF

Programul de studii universitare de master:

 • Automatizări avansate - AA

Program de DOCTORAT

Domeniul Inginerie Mecanică

 

 • Prof.univ.habil.dr.ing.Răzvan-George Rîpeanu
 • Prof.dr.ing. Alexandru Pupăzescu
 • Prof.univ.dr.ing. Ion Nae
 • Prof.univ.dr.ing. Cătălin Teodoroiu
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Napoleon Antonescu
 • Prof.univ.habil.dr.ing. Mihail MINESCU
 • Prof.univ.habil.dr.ing. Marius Gabriel PETRESCU

 

Domeniul Ingineria Sistemelor

 

 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Paraschiv
 • Prof.univ.dr.ing. Mihaela Oprea
 • Prof.univ.dr.ing. Valentina Emilia BĂLAȘ
 • Prof.univ.dr.ing. Luminița Duţă
 • Prof.univ.dr.ing. Gabriel Rădulescu