FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Orare

Licență

Anul universitar 2022 - 2023

Semestrul II
Image

Master

Anul universitar 2022 - 2023

Semestrul II

Practică

Titularii de practică

         

          Ingineria Designului de Produs

                 IF LIDPZ II Șef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta

                 IF LIDPZ III Conf. dr. ing. Neacșa Andrian

         Calculatoare

IF LCALZ II Șef lucr. dr. mat. Cărbureanu Mădălina

IF LCALZ III Șef lucr. dr. ing. Roșca Cosmina

Electromecanică

IF LELMZ III Șef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

IF LELMZ II Șef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim

Utilaje Petroliere și Petrochimice

IF LUPPZ III Conf. dr. ing. Stan Marius

IF LUPPZ II Șef lucr. dr. ing. Pătârnac Iulian

Automatică și Informatică Aplicată

IF LAIAZ II Șef lucr. dr. ing. Vlad Iulian Teodor

IF LAIAZ III Conf. Dr. Ing. Popa Cristina-Roxana

FR LAIAR II Șef lucr. dr. ing. Vlad Iulian Teodor

FR LAIAR III Conf. Dr. Ing. Popa Cristina-Roxana

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

IF/ID LIEMZ II Șef lucr. dr. ing. Niculae Claudia

IF/ID LIEMZ III Șef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen

         Ingineria Exploatării Utilajelor Petroliere

         IEOUP - Practică Profesională 1, 2 - Conf. dr. ing. Stan Marius

 

         Ingineria Sistemelor de Transport și Depozitare

ISTDH - Practică Profesională 1, 2 - Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei

 

        Managementul Riscului și Fiabilitatea Utilajelor Petroliere și Petrochimice

MRIFUPP - Practică Profesională 1, 2 - Prof. habil. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel

 

 

Tutori

Lista cadrelor didactice tutori de an

Licență

 

Utilaje petroliere şi petrochimice

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia 

Anul II – Conf. dr. ing. Diniță Alin

Anul III – Conf. dr. ing. Stan Marius

Anul IV – Șef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan

Automatică şi informatică aplicată IF și IFR

Anul I – Conf. dr. ing. Popa Cristina Roxana

Anul II – Conf. dr. ing. Băieşu Alina Simona

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Popescu  Marian

Anul IV – Conf. dr. ing. Bucur Gabriela

Electromecanică

Anul I – Șef lucr. dr. ing.  Doicin Bogdan

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Georgescu Liana

Anul IV – Conf. dr. ing. Ionescu Octavian

 Ingineria designului de produs

Anul I – Conf. dr. ing. Neacșa Adrian

Anul II –Prof. dr. ing. Bădoiu Dorin

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan

Anul IV – Prof. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel

Calculatoare

Anul I – Prof. dr. ing. Rădulescu Gabriel

Anul II – Șef lucr. dr. mat. Cărbureanu  Mădălina

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Zamfir Florin

Anul IV – Șef lucr. dr. ing. Roșca Cosmina

Inginerie economică în domeniul mecanic IF și ID

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Tănase Maria

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor

Anul IV – Conf. dr. ing. Neacşa Adrian

 

Master

 

Automatizări avansate

Anul I – Conf. dr. ing. Popescu Cristina

Anul II – Șef lucr. dr. ing. Bala Ștefan

Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic

Anul I și II  – Șef lucr. dr. ing. Ilinca Costin

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

Anul I și II  – Conf. dr. ing. Stan Marius

 

Ingineria sistemelor de transport și depozitarea hidrocarburilor

Anul I și II - Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei

 

 

BURSĂ CUM LAUDE

Regulament privind acordarea bursei

Depunere dosar: 10.02.2023 - 16.02.2023

Afișare ierarhizare studenți în ordinea punctajului obținut: 17.02.2023

Ierarhizare candidați Bursă Cum Laude - 2023

Student beneficiar Bursă Cum Laude - 2023

Regulamente / Metodologii - UPG Ploiești

Erasmus

Studenții și cadrele didactice interesate de mobilități Erasmus sunt rugați să acceseze pagină dedicată programului Erasmus, iar pentru mai multe informații să contacteze biroul de Relații internaționale.

Tabere

 

ANUNȚ IMPORTANT

Completarea și depunerea cererii tip pentru ocuparea unui loc de tabără (Anexa nr. 4), se va face direct la secretariatul Facultății IME sau pe ime@upg-ploiesti.roîn perioada 05 – 10 iulie 2022

Cerere tabără 2022

Metodologie studențești tabere 2022

Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ (facultatea IME are 6 locuri disponibile), în funcție de numărul de studenți alocat pe universități, precum și de arondarea universităților pe CCS/ CCSS Tei, după cum urmează:

 

SERIA I 09-14.08.2022        SERIA II 14-19.08.2022           SERIA III 19-24.08.2022

SERIA IV 24-29.08.2022      SERIA V 29.08-03.09.2022     SERIA VI 03.09-08.09.2022.

 

Comisia de evaluare

Conf. dr. ing. Mihaela CĂLȚARU

Conf. dr. ing. Gabriela BUCUR

Student Antonia PĂTRAȘCU

 

Listă studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului Național „Tabere studențești” în anul 2022 - etapa I

 

Proces verbal selecție studenți beneficiari tabără 2022

 

ANUNȚ: nu au fost depuse contentații, lista de studenți beneficiari tabără 2022 rămîne neschimbată

Image