FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Orare

Studii universitare de licenţă - învăţământ la zi

Utilaje Petroliere și Petrochimice

Automatică şi Informatică Aplicată

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

Electromecanică

Ingineria Designului de Produs

Orare

Studii universitare de licență - învățământ cu frecvență redusă

Automatică şi Informatică Aplicată

Orare

Studii universitare de licență - învățământ la distanță

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic