FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Orare

Licență

Anul universitar 2023 - 2024

Semestrul II
Image

Master

Anul universitar 2023 - 2024

Semestrul II

Practică

Titularii de practică an universitar 2023-2024

 

         

          Ingineria Designului de Produs

                 IF LIDPZ II Șef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta

                 IF LIDPZ III Conf. dr. ing. Ionescu Gabriela

         Calculatoare

IF LCALZ II Șef lucr. dr. mat. Cărbureanu Mădălina

IF LCALZ III Șef lucr. dr. ing. Roșca Cosmina

Electromecanică

IF LELMZ III Șef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

IF LELMZ II Șef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim

Utilaje Petroliere și Petrochimice

IF LUPPZ III Conf. dr. ing. Laudacescu Eugen

IF LUPPZ II Șef lucr. dr. ing. Pătârnac Iulian

Automatică și Informatică Aplicată

IF/IFR LAIAZ II Șef lucr. dr. ing. Vlad Iulian Teodor

IF/IFR LAIAZ III Conf. Dr. Ing. Popa Cristina-Roxana

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

IF/ID LIEMZ II Șef lucr. dr. ing. Niculae Claudia

IF/ID LIEMZ III Șef lucr. dr. ing. Tănase Maria

         Ingineria Exploatării Utilajelor Petroliere

         IEOUP - Practică Profesională 1, 2 - Conf. dr. ing. Stan Marius

 

         Ingineria Sistemelor de Transport și Depozitare

ISTDH - Practică Profesională 1, 2 - Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei

 

        Managementul Riscului și Fiabilitatea Utilajelor Petroliere și Petrochimice

MRIFUPP - Practică Profesională 1, 2 - Prof. habil. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel

 

 

 

Tutori

Lista cadrelor didactice tutori de an

Licență

 

Utilaje petroliere şi petrochimice

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Ilincă Costin

Anul II – Șef. lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim Naim

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan

Anul IV – Conf. dr. ing.  Stan Marius

Automatică şi informatică aplicată IF și IFR

Anul I – Conf. dr. ing. Popa Cristina Roxana

Anul II – Conf. dr. ing. Băieşu Alina Simona

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Popescu  Marian

Anul IV – Conf. dr. ing. Bucur Gabriela

Electromecanică

Anul I – Șef lucr. dr. ing.  Doicin Bogdan

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Georgescu Liana

Anul IV – Conf. dr. ing. Ionescu Octavian

 Ingineria designului de produs

Anul I – Conf. dr. ing. Neacșa Adrian

Anul II –Șef. lucr. dr. ing. Toma Georgeta

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Ilie Bogdan

Anul IV – Prof. dr. ing. Bădoiu Dorin

Calculatoare

Anul I – Șef. lucr. dr. ing. Zamfir Florin

Anul II – Șef lucr. dr. mat. Cărbureanu  Mădălina

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Vlad Iulian

Anul IV – Șef lucr. dr. ing. Roșca Cosmina

Inginerie economică în domeniul mecanic IF și ID

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Tănase Maria

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor

Anul IV – Conf. dr. ing. Neacşa Adrian

 

Master

 

Automatizări avansate

Anul I – Prof. dr. ing. Răduleascu Gabriel

Anul II – Șef lucr. dr. ing. Bala Ștefan

Managementul riscului și ingineria fiabilității utilajului petrolier și petrochimic

Anul I și II  – Prof. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

Anul I și II  – Conf. dr. ing. Stan Marius

 

Ingineria sistemelor de transport și depozitarea hidrocarburilor

Anul I și II - Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei

 

 

BURSĂ CUM LAUDE

Regulament privind acordarea bursei

Calendar privind acordarea bursei

Model cerere bursa

Ierarhizare candidați Bursă Cum Laude - 2024

La facultatea IME a fost depus un singur dosar pentru Bursa CUM LAUDE, nefiind necesară afișarea ierarhizării candidaților, studentul fiind declarat student beneficiar al bursei.

Student beneficiar Bursă Cum Laude - 2024

Regulamente / Metodologii - UPG Ploiești

Erasmus

Studenții și cadrele didactice interesate de mobilități Erasmus sunt rugați să acceseze pagină dedicată programului Erasmus, iar pentru mai multe informații să contacteze biroul de Relații internaționale.

Tabere

 ANUNȚ IMPORTANT - TABERE STUDENȚEȘTI 2024

Completarea și depunerea cererii tip pentru ocuparea unui loc de tabără (Anexa nr. 4), se va face direct la secretariatul Facultății IME sau pe ime@upg-ploiesti.ro, în perioada 27.05.2024 - 14.06.2024.

Cerere tabere studențești 2024 (Anexa nr. 4)

Metodologie tabere studențești 2024

Calendar selecție studenți tabere studențești 2024 - Actualizat

Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Anexa 7.1)

Lista INIȚIALĂ a studenților beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului Național ”Tabere studențești” în anul 2024

Proces verbal selecție studenți beneficiari tabără 2024

LOCURI PENTRU TABERE REPARTIZATE FACULTĂȚII IME - 2024 (CONFORM HOTĂRÂRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE UPG PLOIEȘTI NR.18/22.05.2024): 8 LOCURI

Comisia de selecție a studenților beneficiari pentru Tabere studențești 2024:

Şef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim Naim Prodecan facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Şef lucr. dr. ing. Florin-Ștefan Zamfir Prodecan facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Fabian Soare Reprezentant Liga studenților din Centrul Universitar Ploiești.

Întrunirea comisiei de selecție a studenților beneficiari pentru Tabere studențești 2024:___________________________

Image