FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Orare

Licență

Anul universitar 2021 - 2022

Semestrul II
Image

Master

Anul universitar 2021 - 2022

Semestrul II

Practică

Titularii de practică

 Calculatoare

IF LCALZ II Șef lucr. dr. ing. Cărbureanu Mădălina

IF LCALZ III Șef lucr. dr. ing. Zamfir Florin

Electromecanică

IF LELMZ III Șef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

IF LELMZ II Șef lucr. dr. ing. Ramadan Ibrahim

Utilaje Petroliere și Petrochimice

IF LUPPZ schelă III Conf. dr. ing. Stan Marius

IF LUPPZ rafinărie III Șef lucr. dr. ing. Ilinca Costin

IF LUPPZ II Șef lucr. dr. ing. Pătârnac Iulian

Automatică și Informatică Aplicată

IF LAIAZ II Conf. Dr. Ing. Băieşu Alina-Simona

IF LAIAZ III Conf. Dr. Ing. Popa Cristina-Roxana

FR LAIAR II Conf. Dr. ing. Băieşu Alina-Simona

FR LAIAR III Conf. Dr. Ing. Bucur Gabriela

Inginerie Economică în Domeniul Mecanic

IF LIEMZ II Șef lucr. dr. ing. Niculae Claudia

IF LIEMZ III Șef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen

ID LIEMD II Șef lucr. dr. ing. Niculae Claudia

ID LIEMD III Șef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen

Ingineria Exploatării Utilajelor Petroliere

IEOUP - Practică Profesională 1, 2 - Conf. dr. ing. Stan Marius

 

Ingineria Sistemelor de Transport și Depozitare

ISTDH - Practică Profesională 1, 2 - Prof. dr. ing. Dumitrescu Andrei

 

Managementul Riscului și Fiabilitatea Utilajelor Petroliere și Petrochimice

MRIFUPP - Practică Profesională 1, 2 - Prof. habil. dr. ing. Petrescu Marius Gabriel

 

Ingineria și Managementul Utilajelor Petroliere și Petrochimice

IMPUPP - Practică Profesională 1, 2 - Prof. habil. dr. ing. Nae Ion

Tutori

Lista cadrelor didactice tutori de an

Licență

Utilaje petroliere şi petrochimice

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Stanciu Lavinia Silvia

Anul II – Conf. dr. ing. Diniță Alin

Anul III – Șef lucr. dr. ing. Laudacescu Eugen Victor

Anul IV – Conf. dr. ing. Stan Marius 

Electromecanică

Anul I – Prof. dr. ing. Bădoiu Dorin George

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Săvulescu Alexandru

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Georgescu Liana

Anul IV – Conf. dr. ing. Ianache Cornel

Automatică şi informatică aplicată

Anul I – Conf. dr. ing. Popa Cristina Roxana

Anul II – Conf. dr. ing. Băieşu Alina Simona

Anul III – Șef lucr. dr. ing. PopescuMarian

Anul IV – Conf. dr. ing. Mihalache Sanda Florentina

 Automatică şi informatică aplicată IFR

Anul I – Conf. dr. ing. Popa Cristina

Anul II – Conf. dr. ing. Popescu Cristina

Anul III – Conf. dr. ing. Bucur Gabriela

Anul IV – Şef lucr. dr. ing. Popescu Marian

Calculatoare

Anul I – Conf. dr. ing. PopescuCristina

Anul II – Șef lucr. dr. mat. RBUREANU Mădălina

Anul III – Conf. dr. ing. PRICOP Emil

Anul IV – Prof. dr. ing. CANGEA Otilia

Inginerie economică în domeniul mecanic IF și ID

Anul I – Şef lucr. dr. ing. Niculae Georgeta Claudia

Anul II – Şef lucr. dr. ing. Tănase Maria

Anul III – Şef lucr. dr. ing. Rizea Nicoleta

Anul IV – Şef lucr. dr. ing. Neacşa Adrian

Regulamente / Metodologii - UPG Ploiești

Erasmus

Studenții și cadrele didactice interesate de mobilități Erasmus sunt rugați să acceseze pagină dedicată programului Erasmus, iar pentru mai multe informații să contacteze biroul de Relații internaționale.

Tabere

 

ANUNȚ IMPORTANT

Completarea și depunerea cererii tip pentru ocuparea unui loc de tabără (Anexa nr. 4), se va face direct la secretariatul Facultății IME sau pe ime@upg-ploiesti.roîn perioada 05 – 10 iulie 2022

Cerere tabără 2022

Metodologie studențești tabere 2022

Taberele vor fi organizate pe serii, numărul acestora fiind orientativ (facultatea IME are 6 locuri disponibile), în funcție de numărul de studenți alocat pe universități, precum și de arondarea universităților pe CCS/ CCSS Tei, după cum urmează:

 

SERIA I 09-14.08.2022        SERIA II 14-19.08.2022           SERIA III 19-24.08.2022

SERIA IV 24-29.08.2022      SERIA V 29.08-03.09.2022     SERIA VI 03.09-08.09.2022.

 

Comisia de evaluare

Conf. dr. ing. Mihaela CĂLȚARU

Conf. dr. ing. Gabriela BUCUR

Student Antonia PĂTRAȘCU

 

Listă studenții beneficiari ai locurilor de tabără în cadrul Programului Național „Tabere studențești” în anul 2022 - etapa I

 

Proces verbal selecție studenți beneficiari tabără 2022

 

ANUNȚ: nu au fost depuse contentații, lista de studenți beneficiari tabără 2022 rămîne neschimbată

Image