FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Orare

Studii universitare de masterat - învățământ de zi

Managementul Riscului și Ingineria Fiabilității Utilajului Petrolier și Petrochimic

Ingineria Exploatării Optimale a Utilajului Petrolier

Ingineria Sistemelor de Transport și Depozitarea Hidrocarburilor

Automatizări Avansate