FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

CERCETARE

FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

Manifestari

CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ”75 YEARS OF ENERGY AND PERFORMANCE IN EDUCATION AND RESEARCH” UPG Ploiești, 08 - 10 Noiembrie 2023

SECȚIUNI FACULTATEA DE INGINERIE MECANICĂ ȘI ELECTRICĂ

The Contribution of Mechanical Engineering in Energy Efficiency (organizată de Departamentul Inginerie Mecanică - INM)
Smart, Resilient & Sustainable Control and Information Systems  (organizată de Departamentul Automatică, Calculatoare și Electronică - ACE)

ECAI 2022 - UPG Ploiești

14th Edition. INTERNATIONAL CONFERENCE on Electronics, Computers and Artificial Intelligence

30 June - 01 July 2022


Sesiunea de Comunicări Științifice Studențești IME


ASOCIAŢIA ROMÂNĂ DE MECANICA RUPERII organizează, în perioada 22 - 23 Octombrie 2020, Al XXV-lea Simpozion de Mecanica Ruperii


Facultatea IME organizează, în perioada 22 - 23 Octombrie 2020, Conferința "SUDURA 2020"

Centre de cercetare

RESEARCH FACILITIES LABORATOARE DE CERCETARE

LABORATOR DE EXAMINĂRI DISTRUCTIVE (acreditat ISCIR)

Proiecte de cercetare

Competiția de Granturi Interne de Cercetare Științifică GO-GICS (2023) 


Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești acordă, din fondurile de cercetare, granturi interne de cercetare științifică în cadrul competiției GO-GICS. Valoarea unui grant intern de cercetare științifică (GICS) este de maxim 40000 lei, durata de implementare este de maxim 1 an de la data semnării contractului de finanțare. Se acordă 2 granturi interne de cercetare științifică pentru Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică (IME).

Program de stimulare a cercetării în Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Criterii de acordare a grantului intern de cercetare științifică 

Decizie comisie evaluare 

Rezultatele evaluării cererilor de finanțare depuse la Facultatea IME