FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

Alegeri senat și consiliul facultății IME

Alegerile parțiale pentru reprezentații studenților și a cadrelor didactice în vederea completării Consiliilor facultăților și a Senatului universitar din Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești.

În perioada 03-08 octombrie 2022 se vor depune candidaturile pentru:

- poziția de reprezentant al studenților în consiliile facultăților și în senatul universitar;

- funcția de membru în Consiliul departamentului și membru în Consiliul facultății IME.

Alegerile sunt programate astfel (sala Prodecani IME, trecerea dintre corpul B și E, parter, vis-à-vis de sala Ap10):

- în data de 11.10.2022 turul I, 09.00-13.00;

- în data de 12.10.2022 turul II, 09.00-13.00.

 

Candidații înscriși:

Consiliu - 7 locuri disponibile:


Alfred Roman – II EM

Bălănescu Mihai – I IEOUPP

Nicolescu Rareș – II IDP

Crețu Nicolae – II UPP

Mălăescu Denis Valentin - II UPP

Bănescu Daniela – II AIA

Duță Nicoleta – II Calc
 
Senat - 2 locuri disponibile:
 
Gavrilă Ștefan – I MRIFUPP
 
Nicolescu Rareș – II IDP
 
Anghel Alexandra – II Calc