FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

ANUNȚ IMPORTANT

ANUNȚ IMPORTANT

TABLETE PENTRU STUDENȚII BENEFICIARI AI BURSELOR SOCIALE  ȘI SOCIAL-OCAZIONALE

În perioada 27 februarie - 3 martie 2023 studenții beneficiari ai burselor sociale și social-ocazionale să se prezinte la biblioteca universității pentru ridicarea tabletelor școlare achiziționate prin proiectul POC "Asigurarea de infrastructură IT în cadrul procesului educațional online la UPG Ploiești".
Tabletele școlare se dau spre împrumut studenților beneficiari de burse sociale și social-ocazionale pentru întreaga durată a anilor de studiu la facultate.