FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

Practică de domeniu/specialitate

Practică de domeniu/specialitate

Activitatea de practică de domeniu/specialitate va fi compusă din următoarele componenete:

- vizite la diferite companii de specialitate (deplasarea va fi organizată fie prin intermediul companiilor, fie pe cont propriu - student)

- prezentări online ale companiilor de specialitate (ex.: in data de 25.03.2021, intervalul orar 15.30 -17.00 se organizeaza o intalnire cu reprezentantii societatilor comerciale Saint Gobain, Isover Ploiesti, Pietta Glass Working Valeni de Munte, intalnire in care se vor prezenta activitatile desfasurate in aceste societati, posibilitatile de realizare a unor internship-uri de catre studenti, posibilitatile de realizare a practicii de domeniu, respectiv posibilitatile de angajare; la aceasta intalnire vor participa toti studentii de la urmatoarele specializari: UPP (anii II, III si IV), IEDM (anii II, III si IV), EM (an III); studentii de la celelalte specializari ale facultatii participa la aceasta intalnire in alta zi (aleasa in functie de orarul acestora); suplimentar, link-ul acestei intalnirii a fost transmis si studentilor de la programele de master (IEOUP, MRIFUPP, ISTDH, IMPUPP) 

- practică în laboratoarele proprii de la Facultatea IME, grupe de max. 10 studenți

- cooptarea unor specialiști care să vină să țină prezentări despre diferite proiecte realizate în cadrul companiilor

- practica individuala pe baza de conventie