FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

PROGRAM EURO 200

ACORDARE AJUTOR FINANCIAR ÎN VEDEREA ACHIZIȚIONĂRII DE CALCULATOARE PENTRU ANUL 2023

Calendar pentru acordarea ajutorului financiar

Componența Comisiei pentru acordarea ajutorului - ART. 4. Hotărârea Senatului UPG