FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

Anunț cursuri online pentru activitățile didactice de la formele de învățământ ID, IFR și MASTER

Anunț cursuri online pentru activitățile didactice de la formele de învățământ ID, IFR și MASTER

SENATUL UNIVERSITĂŢII PETROL–GAZE DIN PLOIEŞTI HOTĂRÂREA Nr. 03 din 24 FEBRUARIE 2022

Art.26. Senatul Universitar a aprobat ca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de master, pentru toți anii de studii, activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect să se desfășoare online.

Art.27. Senatul Universitar a aprobat ca, în semestrul al II-lea al anului universitar 2021-2022, la toate programele de studii universitare de licență, forma de învățământ ID și FR, pentru toți anii de studii, activitățile didactice de curs, seminar, laborator și proiect, să se desfășoare online