FACULTATEA DE INGINERIE
MECANICĂ ŞI ELECTRICĂ

Anunțuri și noutăți

Inginer calitate client/Customer quality engineer

Inginer calitate client/Customer quality engineer

Oportunitate angajare pentru studenții din an terminal sau master: junior inginer calitate client/ customer quality engineer.