Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică

Ingineria. Arta viitorului!

CĂȘTIGĂTORII CONCURSULUI

Locul I. Watt’s Of IQ (Utilaje Petroliere și Petrochimice, anul II)

Locul II. INVICTA (Calculatoare, anul IV)

Locul III. The Engineers (Inginerie Economică în Domeniul Mecanic, anul I)


 Follow up on INSTAGRAM and FACEBOOK!

IME
Admitere
A D M I T E R E

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică organizeaza admitere la studii universitare de licență/master ...

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Studenți
S T U D E N Ț I

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică are ca misiune principală ...

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Administrativ
A D M I N I S T R A T I V

Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică este organizată pe 2 departamente ...

Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

Anunt IME 2020
IME

Facultatea IME pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţa economică: fabricarea și exploatarea utilajului petrolier şi petrochimic, ingineria sistemelor (automatică), transportul şi depozitarea hidrocarburilor, calculatoare, inginerie şi management, electromecanică. Pentru industria românească, în general, şi pentru cea prahoveană, în particular, facultatea IME reprezintă o pepinieră de specialişti valoroşi care contribuie la progresul ştiinţific şi tehnologic al acestora. Vă invităm, dragi absolvenţi ai învăţământului liceal, să optaţi pentru una din specilizările coordonate de Facultatea IME şi, în acest mod, după absolvire, să vă alăturaţi numele de cele ale multor specialişti care au terminat cursurile acestei facultăţi.

IME
IME

Adresa:

Bulevardul București, nr.39,100680, Ploiești, Prahova

Telefon:

0723 336 350 / +40 244 575 485
Fax: 0244575847

Email:

ime@upg-ploiesti.ro