Programarea examenelor pentru studenții din anul I, II, III şi IV de studii universitare de licență, 2019/2020 – semestrul I

Programarea RESTANȚELOR pentru studenții din anul IV de studii universitare de licență, 2019/2020 – semestrul II

Programarea sesiunilor de RESTANȚE/REEXAMINĂRI  TOAMNĂ 2019/2020

Pentru sesiunea de restanțe (01.09.2020-08.09.2020) studenții Facultății IME care doresc să susțină examenele/verificări/ proiecte restante sunt rugați să facă cerere/solicitare prin email la cadrul didactic titular și la secretariat, până cel târziu cu două zile înainte de data examinării.

Pentru sesiunea de reexaminări (09.09.2020 – 13.09.2020 – reexaminări I; 14.09.2020 – 15.09.2020 – reexaminări II) studenții Facultății IME care doresc să susțină examenele/verificări/ proiecte restante au obligația să facă cerere/solicitare prin email la secretariatul facultății IME, cererea va conține, obligatoriu, și dovada achitării taxei de reexaminare, până cel târziu cu două zile înainte de data examinării.