Orare Masterat 2020-2021 semestrul II

Automatizări Avansate

Managementul riscului şi ingineria fiabilității utilajului petrolier şi petrochimic

Ingineria sistemelor de transport şi  depozitare a hidrocarburilor

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

Ingineria și managementul producției utilajului petrolier și petrochimic