Înscrierea la concursul de admitere MASTER, în cadrul Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, va avea loc la sediul Universității Petrol-Gaze din Ploiești, în luna septembrie. Metodologia de concurs, probele, numărul locurilor scoase la concurs, programul de înscriere, actele necesare și taxele de concurs vor fi publicate pe site-ul Universității www.upg-ploiesti.ro. 

Domeniul și durata studiilor

Locuri

Programul de studii universitare de MASTERAT

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

Ingineria sistemelor – 1,5 ani

50 IF

Automatizări avansate

Inginerie și management – 1,5 ani

50 IF

Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic

IF – învățământ cu frecvență, IFR – învățământ cu frecvență redusă, ID – învățământ la distanță