Domeniul și durata studiilor

Locuri

Programul de studii universitare de LICENȚĂ

Inginerie mecanică – 4 ani

90 IF

Utilaje petroliere și petrochimice

Inginerie mecanică – 4 ani

60 IF

Utilaje pentru transportul şi depozitarea hidrocarburilor

Ingineria sistemelor – 4 ani

60 IF

Automatică și informatică aplicată

Inginerie electrică – 4 ani

60 IF

Electromecanică

Calculatoare și tehnologia informației – 4 ani

60 IF

Calculatoare

Ingineria sistemelor – 4 ani

75 IFR

Automatică și informatică aplicată

Inginerie și management – 4 ani

60 ID

Inginerie economică în domeniul mecanic

Domeniul și durata studiilor

Locuri

Programul de studii universitare de MASTERAT

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Managementul riscului şi ingineria fiabilităţii utilajului petrolier şi petrochimic

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Ingineria sistemelor de transport şi depozitare a hidrocarburilor

Inginerie mecanică – 1,5 ani

50 IF

Ingineria exploatării optimale a utilajului petrolier

Ingineria sistemelor – 1,5 ani

50 IF

Automatizări avansate

Inginerie și management – 1,5 ani

50 IF

Ingineria şi managementul producţiei utilajului petrolier şi petrochimic

IF – învățământ cu frecvență, IFR – învățământ cu frecvență redusă, ID – învățământ la distanță

Domeniul de doctorat: INGINERIE MECANICĂ

Domeniul de doctorat: INGINERIA SISTEMELOR

 • Prof.univ.dr.ing. Răzvan-George RÎPEANU
 • Prof.dr.ing. Alexandru PUPĂZESCU
 • Prof.univ.dr.ing. Ion NAE
 • Prof.univ.dr.ing. Cătălin TEODORIU
 • Prof.univ.dr.ing. Nicolae Napoleon ANTONESCU
 • Prof.dr.ing. Nicolae PARASCHIV
 • Prof.univ.dr.ing. Mihaela OPREA
 • Prof.univ.dr.ing. Luminița DUȚĂ
 • Prof.univ.dr.ing. Cristian PĂTRĂȘCIOIU
 • Prof.univ.dr.ing. Gabriel RĂDULESCU

Multe societăți comerciale au înțeles faptul că, pentru a beneficia de absolvenți cu o pregătire cât mai completă, este necesar să se implice mai mult în perioada de formare profesională a acestora. Facultatea de Inginerie Mecanică și Electrică are încheiate acorduri de cooperare cu multe firme prahovene și nu numai, pe baza a căroră se desfășoară practica de domeniu și de specialitate a unui număr însemnat de studenți. De asemenea, după terminarea facultății, mulți absolvenți își găsesc un loc de muncă în aceste societăți. Dintre firmele de tradiție, partenere ale Facultății de Inginerie Mecanică și Electrică, se pot menționa:  

 • Asociația contractorilor de foraj din România, București
 • FDEE Electrica Distribuție Muntenia Nord S.A. Ploiești
 • Ductil Air Liquide Welding S.A.Buzău
 • Cameron Româniă S.A. Ploiești
 • Engie Româniă S.A. București
 • Petrotel-Lukoil S.A. Ploiești
 • Honeywell S.R.L. Ploiești
 • Confind S.R.L. Câmpina
 • E.ON Gaz România S.A.
 • OMV Petrom S.A. Brazi
 • Hidraulic S.A. Moinești
 • Kraftanlagen Ploiești
 • INSPET S.A. Ploieşti
 • I.M.T. S.A. București
 • Conpet S.A. Ploiești
 • IPIP S.A. Ploiești
 • General Electric
 • Weatherford East Europe Service GmbH Germany Ploiești Branch
 • Victoria Michelin, Punct de lucru Anvelope Florești
 • Siemens S.R.L. Oil and Gas Division București
 • S.C. Elettra Communications S.A. Ploieşti
 • S.N.T.G.N. Transgaz S.A. Mediaș
 • Unilever România S.A. Ploiești
 • S.N.G.N. Romgaz S.A. Mediaș
 • Upetrom 1 Mai S.A. Ploiești
 • Timken România Ploiești
 • Procter &Gamble Urlați
 • Rompetrol S.A. Ploiești
 • Tenaris Silcotub Zalău
 • SC Vermorel Ploiești
 • Upet S.A. Târgoviște
 • Yazaki S.A. Ploiești
 • Uztel S.A. Ploiești
 • Uzuc S.A. Ploiești