Istoric_continuare

Continuare...
În al doilea an universitar, 1949-1950, institutul a fost extins cu o secţie de inginerie economică,
iar în anul universitar 1950-1951 au fost adăugate Facultatea de Geologie şi Explorarea Zăcămintelor
de Ţiţei şi Gaze şi Secţia de Inginerie Mecanică. În anul universitar 1951-1952, secţiile de inginerie
economică, respectiv  inginerie mecanică, au fost transformate în facultăţi, astfel că începând cu acest
an universitar, Institutul de Petrol şi Gaze din Bucureşti avea în componenţă următoarele cinci facultăţi:
Facultatea de Geologie şi Explorarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze;
Facultatea de Exploatarea Zăcămintelor de Ţiţei şi Gaze;
Facultatea de Tehnologia Ţiţeiului şi Gazelor;
Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier; 
Facultatea de Economia şi Organizarea Industriei de Ţiţei şi Gaze.
Putem considera anul universitar 1951-1952, anul de înfiinţare al Facultăţii de Maşini şi Utilaj Petrolier
(cu două secţii Utilaje pentru Schele Petroliere şi Utilaj pentru Rafinării) de la care s-a dezvoltat actuala
Facultate de Inginerie Mecanică şi Electrică, momentul de pornire în istoria facultăţii noastre, care are în prezent
56 de ani de activitate. În anul 1957, Facultatea de Geologie Tehnică de la Institutul de Geologie şi Tehnica Minieră
este transferată (în urma desfiinţării acestui institut, prin comasare cu Institutul de Mine din Petroşani) la Institutul
de Petrol şi Gaze din Bucureşti. căruia i s-a schimbat denumirea în Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie (I.P.G.G.)
din Bucureşti, în care a continuat să fiinţeze şi Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier. La 15.09.1967 a început
transferul institutului din Bucureşti la Ploieşti, unde a fost înfiinţat Institutul de Petrol din Ploieşti.
Acesta şi-a început activitatea în anul universitar 1967-1968 cu anul I al Facultăţii de Maşini şi Utilaj Petrolier,
cu un campus organizat într-o locaţie în care trebuia să funcţioneze un liceu economic. Institutul din Ploieşti
a funcţionat în paralel cu cel din Bucureşti până în anul 1975, când s-a finalizat transferul facultăţilor
din Bucureşti la Ploieşti, cu excepţia celei de Geologie, care a rămas în cadrul Universităţii din Bucureşti.
În aceste condiţii, Institutul de Petrol, Gaze şi Geologie din Bucureşti şi-a încetat activitatea,
iar Institutul de Petrol din Ploieşti a devenit Institutul de Petrol şi Gaze din Ploieşti având în
structura sa următoarele trei facultăţi:
Maşini şi Utilaj Petrolier  numită Utilaj Tehnologic, din anul universitar 1975 - 1976;
Forajul Sondelor şi Exploatarea Zăcămintelor de Petrol şi Gaze; 
Tehnologia şi Chimizarea Petrolului şi Gazelor.
În această structură, institutul a asigurat pregătirea inginerilor şi subinginerilor pentru toate sectoarele
industriei de petrol şi gaze, cu excepţia celui de geologie, pentru care pregătirea s-a făcut în cadrul
Facultăţii de Geologie a Universităţii din Bucureşti şi ulterior şi ale celor din Cluj şi la Iaşi.
În continuare vor fi prezentate principalele transformări care au apărut în cadrul Facultăţii de
Utilaj Tehnologic.În anul 1968, în perioada de transfer de la Bucureşti la Ploieşti, au fost introduse şi
cursurile de subingineri, cu durata de trei ani, la specializările electromecanică tehnologică  la Ploieşti.
In anul 1970 a fost introdusă la Ploieşti şi specializarea utilaj chimic şi petrochimic. Începând cu anul 1972
au fost introduse treptat  şi cursuri serale pentru ingineri, la specializările maşini şi utilaj petrolier (din 1972),
respectiv pentru subingineri, la specializarea utilaj chimic şi petrochimic (din 1972). 
În aceeaşi perioadă, au fost extinse activităţile de doctorat la toate specializările de profil din facultate,
activităţi desfăşurate sub conducerea unor cadre didactice de mare valoare. În acest mod, numeroşi ingineri din
institut, cercetare, proiectare, producţie, din tara şi din străinătate, au obţinut titlul ştiinţific de "Doctor inginer"
la specializările existente. În acelaşi timp au fost introduse şi dezvoltate o serie de cursuri post universitare
pentru diverse specializări şi/sau domenii. Astfel, au fost organizate cursuri postuniversitare, cu durata de un
an şi în cadrul Facultăţii de Utilaj Tehnologic  în care se aprofundau unele domenii studiate în facultate sau se
obţineau cunoştinţe şi competenţe în alte specializări ca, de exemplu, forajul sondelor şi exploatarea zăcămintelor
de petrol marine, forajul şi exploatarea sondelor de mare adâncime, procese moderne de prelucrare a petrolului,
petrochimie, transportul hidrocarburilor, utilaj petrolier de schela şi rafinărie, tehnologii moderne de fabricare
a utilajului petrolier, tribologie, coroziune ş.a. În aceasta structură, cu trei facultăţi, cu unele modificări
neesenţiale, privind denumirile facultăţilor, catedrelor şi specializărilor, Institutul de Petrol şi Gaze din
Ploieşti a funcţionat până în anul 1992, când a devenit universitate. De la înfiinţarea sa, facultatea noastră
şi-a modificat de mai multe ori denumirea şi sintetizând cei 56 de ani de activitate avem:
între 1952 şi 1975 - Facultatea de Maşini şi Utilaj Petrolier (MUP),
între 1975 şi 1986 - Facultatea de Utilaj Tehnologic (UT),
între1986 şi 1990 - Facultatea de Utilaje şi Tehnologie Petrolieră (UTP),
din 1990 şi în prezent - Facultatea de Inginerie Mecanica şi Electrică (IME).
Din anul 1990 alături de cele două specializări ale Profilului Mecanic la Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică
a început pregătirea de specialişti în specializarea ”Utilajul, transportul şi depozitarea produselor petroliere şi gazelor”,
documentul oficial de înfiinţare a specializării este ordinul ministrului învăţământului nr.7751/1990,
în care aceasta specializare figurează cu denumirea Utilaj pentru transportul şi depozitarea produselor petroliere şi gazelor.
Specializarea a fost acreditata de către C.N.E.A.A. în anul 1999.Din anul universitar 1991 - 1992 în structura Facultăţii IME
se înfiinţează Profilul Ştiinţa sistemelor şi calculatoarelor cu specializarea Automatică şi informatică industrială,
evaluată şi autorizata să funcţioneze provizoriu din anul 1995 şi acreditată în anul 1999.Începând cu anul universitar
1992-1993 se înfiinţează încă două specializări : specializarea Inginerie Economică în Domeniul Mecanic în
Profilul Ingineria Sistemelor de Producţie şi specializarea Electromecanică în profilul Electromecanic,
ambele specializări fiind autorizate să funcţioneze provizoriu în anul 1994 şi acreditate în anul 2000.
În anul universitar 1993-1994 se înfiinţează în structura Facultăţii IME, specializarea Electronică aplicată
la Profilul Electronic, autorizată provizoriu în anul 1994 şi acreditată în anul 2000.
 
Studenţi la activitatea de laborator.
La solicitarea unităţilor economice din zona Prahova şi având în vedere cerinţele pieţei forţei de munca,
în anul 2001 în vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare provizorie conducerea facultăţii a solicitat
Ministerului Educaţiei şi Cercetării îndeplinirea procedurilor de evaluare academică în cadrul Facultăţii
de Inginerie Mecanică şi Electrică, pentru specializarea Ştiinţa şi Ingineria Calculatoarelor, astfel ca
începând cu anul universitar 2001 - 2002 în structura facultăţii a fost infiinţat şi profilul Ştiinţa
Sistemelor şi Ştiinţa Calculatoarelor cu specializarea mai sus menţionată. Pentru absolvenţii studiilor
universitare de lunga durată, de la profilurile Mecanic, Electromecanic şi Inginerie Economică au fost propuse
şi aprobate de Ministerul Învăţământului, la forma de învăţământ Studii Aprofundate cursuri de zi cu durata de
studii de un an, următoarele specializări: Utilaj Petrolier pentru Exploatări Marine, începând cu anul universitar
1994/1995 (aprobarea MI nr.37050/18.09.1995); Fiabilitatea Utilajului Petrolier şi Petrochimic, începând cu anul universitar
1995/1996 (aprobarea MI 38128/19.09.1995);  Utilaj Petrochimic şi de rafinării începând cu anul universitar 1996/1997 (cu aprobarea MI).
Ciclul de Studii Aprofundate a fost urmat de 10 promoţii de absolvenţi, atât ai Facultăţii IME cât şi de absolvenţii ai celorlalte facultăţile
tehnice din Universitatea Petrol Gaze din Ploieşti sau de la alte universităţi din tară, până în anul 2006, când nu s-a mai primit cifră de
şcolarizare, ciclul fiind înlocuit prin studii universitare de masterat. Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prezintă acum,
următoarea oferta educaţională: studii de licenţă, învăţământ de zi, cu durata de 4 ani în domeniile: inginerie mecanică, inginerie şi 
management,  ingineria sistemelor,  calculatoare şi tehnologia informaţiei, inginerie electronică şi telecomunicaţii, inginerie electrică;
studii universitare de masterat, cu durata de 1,5 ani, în domeniile: inginerie mecanică, inginerie şi  management,  ingineria sistemelor.
In prezent cursurile Facultăţii IME sunt urmate de 1689 studenţi. De asemenea, în Facultatea IME funcţionează cursuri de doctorat;
domeniile de pregătire la doctorat sunt: inginerie mecanică, ingineria sistemelor şi inginerie industrială.

Știri Populare

Broșura Facultății

Broșura Facultății

  Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică, prin componentele sale de bază – studenţii şi personalul didactic – este şi va rămâne una dintre facultăţile reprezentative ale Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti.    

Istoric_continuare

Continuare...În al doilea an universitar, 1949-1950, institutul a fost extins cu o secţie de inginerie economică,iar în anul universitar 1950-1951 au fost adăugate Facultatea de Geologie şi Explorarea Zăcămintelor de...

Ultimele noutăți

Mesajul Decanului

Mesajul decanului  Facultatea de Inginerie Mecanică si Electrică pregăteşte studenţi (viitori ingineri) pentru domenii de mare importanţa economică: fabricarea, exploatarea şi mentenanţa utilajului petrolier şi petrochimic, transportul şi depozitarea hidrocarburilor, ingineria...

EXAMENE DE DIPLOMA

  •  Examene de diploma Iulie 2017

 

ADMITERE 2017

Vara 2017

Toamna 2017

  • ANUNT PROGRAME MASTER 2017

  • ANUNT DATA EXAMEN ADMITERE MASTER 2017

  • Rezultatele concursului de admitere IME - Licenta
  • Rezultatele concursului de admitere IME - masterat Automatizari avansate
  • Rezultatele concursului de admitere IME - masterat IM

ANUNŢURI IMPORTANTE PENTRU STUDENŢI

Alegeri studenti AIA/C martie 2018

  • Alegeri partiale turul 2: 28 martie 2018, 8.00 - 12.00.
  • Urnele se gasesc la Secretariat IME

Simpozionul studentesc SCCSS 2017, Sectiunea Avansati

Simpozionul studentesc SCCSS 2017, Sectiunea Incepatori